امکانات آموزشی و پژوهشی

ساختار آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی می‌گردد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

 • تعداد 52 آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی تخصصی در زمینه علوم کشاورزی.
 • مرکز کامپیوتر دانشکده با بیش از 70 دستگاه رایانه.
 • تالار اجتماعات و کلاس‌های آموزشی مجهز جهت برگزاری جلسات دفاعیه از رساله‌ها و برگزاری همایش‌های علمی و فرهنگی.
 • تعداد دو قطب علمی با عناوین: قطب علمي آلودگي آب و خاك (رتبه اول قطب‌های علمی در ایران در سال 1387) و قطب علمي گياهان دانه روغني.
 • هسته‌های پژوهشی.
 • مرکز پژوهشی کشت بدون خاک.
 • گروه پژوهشی فضای سبز.
 • گروه‌های پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی.
 • انجمن علمی فیزیولوژی گیاهی ایران.
 • انجمن هیدروپونیک ایران.
 • ایستگاههای تحقیقاتی شامل:
 • مزرعه لورک.
 • مزرعه شرودان.
 • مزرعه چاه‌اناری.
 • سه مجله علمی و پژوهشی به شرح زیر که به صورت فصلنامه منتشر می‌شوند:

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم خاک و آب 
مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
مجله علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی