انتخب جناب آقای دکتر ناصر همدمی به عنوان پژوهشگر نمونه استانی

همکار ارجمند جناب آقای دکتر ناصر همدمی
انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان پژوهشگر نمونه استانی سال 1397 را صمیمانه تبریک عرض نموده، مزید توفیق و سلامتی شما را از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمائیم.
هیات رئیسه دانشکده کشاورزی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی