بازدید هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی از بازار بین‌المللی گل و گیاه سپاهان

در این دیدار ضمن بازدید اعضای هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی از قسمت‌های مختلف بازار بین‌المللی گل و گیاه سپاهان، مقرر شد پس از برگزاری جلسات کارشناسی در زمینه‌های پژوهشی و توسعه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری به امضاء برسد.

  

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی