سمینار پژوهشی پروفسور Tian Changyan از موسسه اکولوژی و جغرافیای Xinjiang

سمینار پژوهشی پروفسور Tian Changyan از موسسه اکولوژی و جغرافیای Xinjiang، آکادمی علوم چین با عنوان منابع هالوفیت‌ها وکاربرد آن‌ها در اراضی خشک منطقه Xinjiang چین روز دوشنبه مورخ 28 آبان ماه در سالن اجتماعات شماره 2 دانشکده کشاورزی برگزار شد.
در این سمینار که اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه خاکشناسی و منابع طبیعی حضور داشتند نقش گیاهان شورپسند در اراضی مناطق خشک Xinjiang چین مورد بررسی قرار گرفت. از جمله موارد بحث نوع سیستم آبیاری بکار برده شده جهت اصلاح و کاهش مقدار شوری و کشت گیاهانی مانند برنج، صیفی‌جات و غیره بود.
علاوه بر این موارد استفاده از هالوفیت‌ها در صنایع داروسازی، استخراج نمک و تغذیه دام مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر کاتیون‌ها و آنیون‌های مناطق شور بر روند رشد گیاهان و تجمع آن در بافت‌های گیاهی در مناطق شور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی