مراسم بزرگداشت روز معلم در مزرعه‌ی لورک

بزرگداشت روز معلم در روز 15 اردیبهشت به مناسبت ارج نهادن به مقام اساتید و مدرسان دانشکده‌ی کشاورزی در مزرعه لورک دانشگاه برگزار شد. در این برنامه که خانواده‌های اساتید و مدرسان نیز حضور داشتند، برنامه‌های شاد، مسابقه برای همه گروه‌های شرکت کننده و شاهنامه خوانی برگزار شد. در این روز خانواده‌های دانشگاهیان از لذت کالسکه سواری و گشت در مزرعه لذت بردند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی