برگزاری مراسم عید دیدنی سال 1396

مراسم عید دیدنی به مناسبت سال نو با حضور همکاران در روز دوشنبه 14 فروردین 1396 در محل دانشکده کشاورزی برگزار شد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی