انتخاب کتاب چاپ شده توسط محققین دانشکده کشاورزی به عنوان کتاب برتر

کتاب مبانی فرآیند حرارتی (درکنسروسازی) ترجمه دکتر علی نصیرپور، مهندس محمدرضا نصری و مهندس زهره حاجی هاشمی موفق شد در بیست و سومین جشنواره‌ی کتاب سال دانشجویی و بیست و سومین دوره‌ی کتاب سال اصفهان از طرف انتشارات مرکز جهاد دانشگاهی تهران و اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان به عنوان کتاب برتر شناخته شود.

  

ارتقاء امنیت وب با وف بومی