برگزاری اولین گردهمایی دانش آموختگان دانشکده‌ی کشاورزی

اولين گردهمایی دانش آموختگان دانشکده‌ی کشاورزی به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه و دانشکده‌‌ی کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ 7 مهرماه سال جاری با شرکت جمعی از فارغ التحصیلان و اعضاي هیأت علمی دانشکده‌ی کشاورزی از ساعت 16/30 الي 21/00 در مجتمع آموزشی تفریحی اردیبهشت دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در اين جلسه پس از تلاوت قران مجيد و پخش سرود ملي، رياست محترم دانشكده كشاورزي، آقاي دكتر معصومي به شركت كنندگان خير مقدم گفته و پس از آن آقاي مهندس مسجدي در مورد فعاليت‌هاي انجمن دانش آموختگان توضيحاتي را ارائه دادند. در ادامه‌ی برنامه، استندآپ كمدي توسط آقاي نجفي اجرا شد و پس از پذيرايي و اداي فريضه‌ی نماز، آقاي دكتر علي بيگ در مورد چگونگي موفقيت در زندگي نكاتي را بيان كردند. اجراي موسيقي زنده توسط آقاي دكتر مصدقي و همكاران ايشان و سخنراني آقاي مهندس بهرامي به عنوان يك دانش آموخته‌ی موفق دانشكده، از ديگر برنامه‌هاي اين گردهمايي بود. گردهمايي فارغ‌التحصیلان رشته‌هاي مختلف در كنار يكديگر و ديدار آنها با اساتيد و گرفتن عكس يادگاري از برنامه‌هاي جنبي اين همايش بود. در پایان، برنامه با پذیرایی شام به اتمام رسید.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی