برگزاری مراسم روز معلم و روز جهانی کار و کارگر در مزرعه‌ی لورک

در تاریخ 10 اردیبهشت 95، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کار و کارگر، مراسمی در مزرعه‌ی آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ی کشاورزی (لورک) انجام شد. در این مراسم که با حضور تعدادی از بازنشستگان دانشکده و همکاران هیأت علمی دیگر دانشکده‌ها برگزار شد، برنامه‌های متنوعی شامل اجرای موسیقی زنده توسط جناب آقای دکتر مصدقی و گروه همراه، تور بازدید از قسمت‌های مختلف مزرعه، اجرای مسابقات ورزشی و طبخ و توزیع آش و صرف ناهار انجام شد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی