اطلاعيه ارزشيابي دروس در نيمسال اول سال تحصيلي 94-95 دانشجويان كارشناسي و تحصيلات تكميلي

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند از نیمسال اول 94-95، زمان ارزشیابی دروس از هفته دوازدهم و سیزدهم ترم به هفته پانزدهم و شانزدهم ترم منتقل شده است. دانشجویان گرامی لازم است از تاریخ 28/9/94 تا 11/10/94 با مراجعه به سیستم گلستان فرم‌های ارزشیابی دروس را تکمیل نمایید.
تذکرات مهم
الف- شرکت در ارزشیابی دروس برای کلیه دانشجویان (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) الزامی است.
ب- در صورت عدم انجام ارزشیابی توسط دانشجو، ساعت ثبت نام دانشجو در نیمسال دوم 94-95 به آخرین ساعت ثبت نام انتقال می‌یابد.
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

ارتقاء امنیت وب با وف بومی