اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص امتحانات پایان ترم

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می رساند در امتحانات پایان ترم جاری به همراه داشتن برگه برنامه امتحان پایان ترم دانشجو که به منزله کارت ورود به جلسه امتحان می باشد در کلیه جلسات امتحان پایان ترم الزامی است.
شایان ذکر است چاپ این برگه توسط شخص دانشجو و از طریق گزارش 428 از تاریخ 28 آذر لغایت 11 دی امکانپذیر است.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی