برگزاری سمینار پژوهشی دانشکده کشاورزی با عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با حضور اعضای اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی

در این سمینار که با هماهنگی آقای دکتر علیمرادی رئیس مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه برگزار گردید آقایان مهندس رحیمی، مهندس همتی، مهندس دزفولی و آقای مهندس هاشمیان نیز حضور داشتند.
آقای مهندس رحیمی از دفتر سرمایه گذاری و توسعه فناوری گفتند بازارسنجی و اینکه سرمایه گذاری بازده مالی دارد بسیار حایز اهمیت است و در این راستا سرمایه گذار بر روی تیم اجرایی سرمایه گذاری می کند. اولویت طرح بیشتر بر اساس 1- دانش بنیان بودن 2- صنایع سبز بودن 3- فناوری اطلاعات 4- گردشگری 5- توسعه روستایی می باشد.
آقای مهندس همتی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی در توسعه صادرات بیان کردند و فعالیت ها را در ایجاد پایانه صادرات محصولات کشاورزی در فرودگاه شهید بهشتی و تغذیه این پایانه و همچنین ایجاد پایانه گل و گیاه، ایجاد کارخانه درجه بندی و بسته بندی برای صادرات و کشت فرا سرزمینی شرح دادند.
آقای مهندس دزفولی رئیس مدیره اتحادیه در تائید صحبت های آقای مهندس همتی مشکلات بخش را در بسته بندی، حمل و نقل و انبارداری، فروش، برگشت سرمایه و رقابت در بازار جهانی عنوان کردند.
آقای مهندس هاشمیان عضو اتاق بازرگانی بخش از فعالیت های خود در صادرات محصولات کشاورزی برای حضار بیان کردند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی