کسب مقام اول تیم والیبال دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی

پس از انجام مرحله گروهی مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان پسر تیم های والیبال دانشکده های کشاورزی، برق، مکانیک و معدن به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. در این مرحله تیم های والیبال کشاورزی و مکانیک به ترتیب تیم های برق و معدن را شکست داده و به فینال رسیدند. در دیدار نهایی نیز تیم والیبال دانشکده کشاورزی با نتیجه سه برصفر تیم مکانیک را مغلوب کرده و به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. اعضای تیم والیبال کشاورزی را آقایان میلاد عابدی، حسین شاهنده، رامین شامی، محمدحسین پاکدل، مهدی رحیم ملک، محمدمعین کاظمی، مهدی نصیر زاده، مهدی حاج محمودی، حسین خاتون آبادی تشکیل می دادند. آقای دکتر نعمت اله اعتمادی نیز به عنوان سرپرست و مربی تیم در طی مسابقات همکاری داشتند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی