قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 92

با توجه به اينکه در تابستان 94 (ترم چهارم) تنها 20 درصد دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 92 از پايان نامه خويش دفاع نموده اند و حدود 80 درصد آنها موفق به دفاع نشده اند، به منظور جلوگيري از تراکم جلسات دفاع و کاهش کيفيت سمينارها در روزهاي آخرترم 94-1،  همانند سالهاي گذشته بارم نمره بصورت پلکاني از اول آذرماه بصورت هفتگي اعمال مي شود.

در هر صورت آخرين تاريخ گرفتن نوبت دفاع 27 آذر ماه بوده و پس از آن مسؤليت عواقب تأخير در تعيين تاريخ دفاع بر عهده دانشجو مي باشد. براي گرفتن نوبت دفاع لازم است حداقل 15 روز قبل از دفاع با در دست داشتن مدارک مربوطه (ذکر شده در سايت و بورد تحصيلات تکميلي دانشکده) و پايان نامه  نهايي شده به سرپرست تحصيلات تکميلي دانشکده مراجعه نمايند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف بومی