لیست دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی به تفکیک گروه های آموزشی

قابل توجه دانشچویان تحصیلات تکمیلی

برای دریافت لیست دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی جهت ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 بر روی نام گروه مربوطه کلیک کنید.

گروه بیوتکنولوژی

گروه توسعه روستایی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه علوم باغبانی

گروه علوم خاک

گروه علوم دامی

گروه علوم و صنایع غذایی

گروه گیاه‌پزشکی

گروه مهندسی بیوسیستم

گروه مهندسی آب

ارتقاء امنیت وب با وف بومی