اعضای هیئت علمی

دکتر غلام حسین کبیر
استادیار, بازنشسته
دکتر جواد پور رضا
استاد, بازنشسته
دکتر نفیسه نیلی
استادیار, بازنشسته
مهندس اکبر نکویی
مربی, بازنشسته
دکتر جواد میر محمد صادقی
استاد, بازنشسته
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد, بازنشسته
مهندس حسین موثق
مربی, بازنشسته
بهروز مصطفی‌زاده‌فرد
استاد, بازنشسته
زنده یاد مرحوم دکتر مهدی محمد علیپور
مربی, بازنشسته
مهندس اسماعيل لندي
مربی, بازنشسته
دکتر محمود كلباسي
استاد, بازنشسته
دکتر سيروس قبادي
استادیار, بازنشسته
دکتر رحیم عبادی
استاد, بازنشسته
دکتر اکبر صناعی
استادیار, بازنشسته
دکتر رضا شکرانی
استادیار, بازنشسته
دکتر حسین سید الاسلامی
استاد, بازنشسته
دکتر عبدالحسین سمیع
استادیار, بازنشسته
زنده یاد مرحوم دکتر سید جلیل رضوی
دانشیار, بازنشسته
دکتر یحیی رضایی نژاد
دانشیار, بازنشسته
دکتر عبدالمجید رضایی
استاد, بازنشسته
دکتر حمید رضا رحمانی
استاد, بازنشسته
دکتر علی اکبر رامین
استاد, بازنشسته
دکتر شهرام دخانی
استاد, بازنشسته
دکتر محمد رضا خواجه پور
استاد, بازنشسته
دکتر احمد خاتون آبادی
دانشیار, بازنشسته
دکتر شاپور حاج رسوليها
استاد, بازنشسته
دکتر بیژن حاتمی
استاد, بازنشسته
دکتر احمد جلاليان
استاد, بازنشسته
دکتر محمد علی ادریس
استاد, بازنشسته
دکتر علي آهون منش
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف