آزمایشگاه نقشه برداری و هیدرولوژی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس رسول احمدي

تلفن: 33913426-031

پست الکترونیک: xahmadin@gmail.com

 

لیست امکانات موجود

    شامل انواع دوربین‌های نقشه‌برداری، پلانی‌متر و ...

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی