اعضای هیئت علمی

دکتر سید فرهاد موسوی
استاد, بازنشسته
بهروز مصطفی‌زاده‌فرد
استاد, بازنشسته
مهندس اسماعيل لندي
مربی, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی