طراحی و ساخت ماشین‌های کشاورزی شامل ماشین‌های کاشت، داشت و برداشت

گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین مستلزم کاربرد فناوری‌های پیشرفته در عرصه‌های مختلف می‌باشد. بومی‌سازی دانش فنی و تولید تکنولوژی از ضرورت‌های اساسی برای ایجاد تغییر و تحول در نظام کشاورزی فعلی کشور می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی صورت گرفته در این زمینه، بر حسب شناخت از وضعیت موجود بخش کشاورزی کشور بیشتر معطوف به تولید تکنولوژی متناسب با نیازهای واقعی در این بخش می‌باشد که از طریق تماس مستقیم با کشاورزان و دامداران عمدتاً حاصل گردیده است. فعالیت‌های صورت گرفته در گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه صنعتی اصفهان در خلال سال‌های گذشته منجر به ابداع و ساخت چندین ماشین جدید در زمینه‌های کاشت، داشت و برداشت و ثبت اختراع آن‌ها گردیده است.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی