توسعه و بکارگیری روش‌های نوین و غیر مخرب در زمینه سورتینگ و درجه‌بندی محصولات کشاورزی

در سال‌هاي اخير حجم مبادلات بازرگاني در محصولات كشاورزي، به طور چشمگيري افزايش يافته است و تقاضاي رو به رشد براي محصولات با كيفيت و سالم، نیازمند به توسعه و اتخاذ تكنولوژي‌هاي پيشرفته پس از برداشت می‌باشد. در این راستا دستیابی به دانش‌های جدید در زمینه ارزیابی غیر مخرب کیفیت در محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه روش‌های غیرمخرب متنوعی برای تشخیص خواص درونی محصولات کشاورزی توسعه پیدا کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها به حد کاربرد عملی رسیده و در سیستم‌های درجه‌بندی محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. این روش‌ها امروزه جایگزین روش‌های سنتی و دستی شده‌اند که بسیار پرهزينه، غير قابل اعتماد، مشكل و طاقت فرسا مي‌باشند. از طرف دیگر، بینایی انسان به دلیل ادراك آن در باند باريكي از طيف الكترومغناطيسي بطور زيادي محدود مي‌باشد که این امر تصميمات انساني در تشخيص فاكتورهاي كيفي در محصولات کشاورزی از قبيل طعم، میزان مواد مغذي، بافت و آسیب‌های درونی را غیرممکن می‌سازد. در گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه صنعتی اصفهان، تحقیقات به روز و کاملی در زمینه بکارگیری روش‌های غیرمخرب از قیبل روش‌های اپتیکی، ضربه، دی‌الکتریک و ... در تشخیص کیفیت و سورتینگ محصولات کشاورزی شروع شده است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی