دوره دکتری

دوره دکتری- گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی

دوره دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاه است و شامل مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های علمی با اهداف زیر می‌باشد:

ü       احاطه یافتن و دستیابی به جدیدترین آثار علمی در این رشته

ü       کسب تخصص در طراحی ماشین‌های کشاورزی

ü       کسب توانایی در آموزش و پژوهش در این زمینه در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و مراکز طراحی ماشین‌های کشاورزی

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم 36 واحد شامل 4 واحد دروس پایه، 2 واحد دروس تخصصی الزامی، 12 واحد دروس تخصصی اختیاری و 18 واحد رساله می‌باشد.

سرفصل دروس دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی

برنامه زمان بندي دوره دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی