دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد - گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی

بطور کلی، دانشجویان فارغ‌التحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی توانایی‌های زیر را کسب خواهند کرد:

  • طراحی، ساخت و به کارگیری ماشین‌های کشاورزی مناسب برای شرایط کشور.
  • توسعه سیستم‌های مدیریت مزرعه براساس کشاورزی دقیق.
  • طراحی و ساخت ماشین‌های پس از برداشت از قبیل انواع خشک‌کن‌ها و سیستم‌های درجه‌بندی و سورتینگ محصولات کشاورزی.

دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی با گذراندن 26 واحد درسی و شش واحد پایان‌نامه فارغ‌التحصیل می‌شوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی، تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. بعد از گذشت دو سال تحصیل، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی

برنامه زمان‌بندي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی

 

دوره کارشناسی ارشد- گرایش فناوری پس از برداشت

فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت دارای توانایی لازم برای انجام فعالیت‌های مرتبط با مهندسی بیوسیستم در زمینه سامانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی شامل خشک‌کن‌ها، سورتینگ و درجه‌بندی و غیره خواهند بود.

دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت با گذراندن 26 واحد درسی و شش واحد پایان‌نامه فارغ‌التحصیل می‌شوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی، تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. بعد از گذشت دو سال تحصیل، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.

سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش فناوری پس از برداشت

برنامه زمان‌بندي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش فناوری پس از برداشت

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی