دوره کارشناسی

بطور کلی، دانشجویان فارغ‌التحصیل در دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی توانایی‌های زیر را کسب خواهند کرد:

  • توانایی در طراحی ماشین‌های کشاورزی مناسب برای شرایط کشور.
  • توانایی انتخاب ماشین‌های مورد نیاز بخش‌های تولیدی به نحوی که سازگار با شرایط ویژه در جوامع روستایی و مناطق کشاورزی کشور باشد تا سرمایه گذاری‌های انسانی و فیزیکی، حداکثر بازدهی را داشته باشد.
  • تحقیق در زمینه شناخت شرایط و مسائل کشاورزی که برای طراحی انواع ماشین‌های کشاورزی باید مد نظر قرار گیرد.
  • مدیریت و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در بخش کشاورزی.
  • کسب دانش لازم در زمینه‌ تکنولوژی‌‌های پس از برداشت شامل خواص فیزیکی و مکانیکی، فرآوری، خشک‌کردن، سورتینگ و درجه‌بندی محصولات کشاورزی.

 دانشجویان دوره برای فراغت از تحصیل نیاز به گذرانیدن 140 واحد درسی در چهار سال (هشت نیمسال تحصیلی) دارند. برنامه‌های آموزشی و زمان‌بندی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم، گرایش طراحی و ساخت به شرح زیر می‌باشد:

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

برنامه زمان‌بندي دوره كارشناسي رشته مهندسي مکانیک بیوسیستم

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی