آزمایشگاه ابزار اندازه گیری

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس آذر خورسندی

کارشناس ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی

تلفن:

پست الکترونیک:  azar.khorsandi@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 • GPS 12 کاناله به همراه کابل رابط.
 • اسيلوسكوپ.
 • حسگر بلادرنگ رطوبت.
 • حسگر بلادرنگ مقاومت خاک.
 • حسگر مقاومت خاک.
 • دیتالاگر.
 • گشتاورسنج.
 • لودسل فشاري.
 • لودسل كششي به همراه نمايشگرTr-200.
 • مبدل تابع.
 • منبع تغذيه.
 • نمايشگر ديجيتالي.

مرتضی صادقی
هیات علمی
دانشیار
مهندسی بیوسیستم
فناوری پس از برداشت
031-33913508
تست

تست

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی