آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب محصولات کشاورزی

 

لیست امکانات موجود

  • طیف‌سنج مرئی- فروسرخ نزدیک
  • پروب‌های فیبر نوری
  • اسپکتروم آنالایزر
  • مولد تابع
  • دستگاه اندازه‌گیری سیگنال ضربه
  • انواع لیزرها
  • دوربین دیجیتال
  • ست آپ‌های عکسبرداری در شرایط کنترل شده

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی