آزمایشگاه خشک‌کن‌های محصولات کشاورزی

مسئول آزمایشگاه:

مهندس آذر خورسندی

کارشناس ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی

تلفن:

پست الکترونیک:  azar.khorsandi@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

  • خشک‌کن‌های هوای داغ مجهز به پمپ حرارتی.
  • خشک‌کن‌های هوای داغ مجهز به محفظه ماکروویو.
  • خشک‌کن الکتروهیدرودینامیک.
  • آون.
  • دستگاه رطوبت‌ساز برای کنترل رطوبت نسبی محیط.

   

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی