آزمایشگاه تست موتور و تراکتور

آزمایشگاه تست موتور و تراکتور

 

مسئول آزمایشگاه:

مهندس محسن قاسمی

تلفن : 33913496-031

پست الکترونیک: info_ghasemi@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

  • دینامومتر پشت تراکتوری برای ارزیابی تراکتورهای 300 اسب بخار.
  • دینامومتر ایستگاهی برای موتورهای بنزینی و دیزل.
  • قطعات برش خورده موتور و تراکتور
  • تراکتور برش خورده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی