آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

 مسؤل آزمایشگاه:

مهندس محسن قاسمی

تلفن : 33913496-031

پست الکترونیک: info_ghasemi@yahoo.com

 لیست امکانات موجود

  • دستگاه آزمون کشش- فشار جامع.
  • دستگاه اندازه‌گیری سرعت حد.
  • دستگاه اندازه‌گیری مقاومت جریان هوا.
  • دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی.
  • دستگاه برش مستقیم.
  • دستگاه اندازه‌گیری ضربه.

مرتضی صادقی
هیات علمی
دانشیار
مهندسی بیوسیستم
فناوری پس از برداشت
031-33913508

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی