اعضای هیئت علمی

عباس همت
استاد, بازنشسته
031-33913493
دکتر اکبر صناعی
استادیار, بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم دکتر سید جلیل رضوی
دانشیار, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی