آزمایشگاه آموزشی بیماری شناسی گیاهی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس پرهام حسيني

کارشناس ارشد بيماري شناسی گياهي

تلفن: 33913396-031

 

لیست امکانات موجود

میکروسکوپ نوری Olympus

بینوکولار Kiowa

میکروسکوپ نوریOlympus با قابلیت عکس برداری دیجیتال

میکروسکوپ فلورسنت

میکروسکوپ نوری همراه باDrawing Tube

كلوني كانتر

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی