آزمایشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس پرهام حسيني

کارشناس ارشد بيماري شناسی گياهي

تلفن: 33913396-031

 

لیست امکانات موجود

هود كشت قارچ

انکوباتور Heraeus با قابلیت تنظیم نور

انكوباتور معمولي

ELISA reader

يخچال فریزر

ميكروسكوپ نوري

بينوكولار

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی