آزمایشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس حمید رخشانی

کارشناسی ارشد حشره شناسی

تلفن : 33913395-031

 

لیست امکانات موجود

آون

انکوباتور ایرانی بهداد

انکوباتور Heraeus با قابلیت تنظیم نور

انکوباتور Heraeus معمولی

انکوباتور یخچالی

اولترا سانتریفوژ

یخچال

فریزر

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی