آزمایشگاه آموزشی حشره شناسی

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس لادن طلایی

کارشناس ارشد حشره شناسی

تلفن: 33913395-031

 

لیست امکانات موجود

بینوکولار American optic

بینوکولار Kiowa

بینوکولار Olympus با قابلیت عکس برداری دیجیتال

میکروسکوپ نوری

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی