کارگاه صنايع غذايي (پايلوت)

لیست امکانات موجود:

 • اتوکلاو
 • ترازو دیجیتال با دقت 0.01
 • تونل بخار
 • خط پاستوریزاسیون
 • دستگاه پخت نان
 • دستگاه درب بندی قوطی
 • دیگ پخت
 • ساکارومات
 • سانتریفیوژ ژربر
 • سردخانه بالای صفر
 • سردخانه زیر صفر
 • هود شیمیایی

   

ارتقاء امنیت وب با وف بومی