بررسی و شناسایی مشکلات صنعت گاو شیری منطقه و کشور و انجام مطالعات و تحقیقات در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی

اهداف این بخش از پژوهش ها تمرکز بر مطالعه، بررسی و فراهم آوردن اطلاعات عوامل موثر بر مشکلات دام‌های پرتولید در شرایط تولید و مدیریت موجود می‌باشد و اجرای طرح‌های وسیع و همه جانبه تحقیقاتی در راستای حل علمی مشکلات در اولویت برنامه های پژوهشی این بخش می‌باشد. در این راستا همکاری با واحدهای صنعتی تولیدی و بزرگ استان و کشور و نيز مجموعه‌های پژوهشی و تحقیقاتی فرآوری خوراک و دارو وجود دارد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی