مزرعه لورک

  این مزرعه دارای گاوداری، مرغداری، گوسفندداری و زنبورداری جهت انجام کارهای پژوهشی و طرح‌های پایان‌نامه ارشد و دکتری می‌باشد.

فعاليت‌هاي تحقيقاتي گروه علوم دامی در راستای جدیدترین یافته‌های علمی و بهبود ارتقای عملکرد صنعت دام و طیور بوده و امكانات لازم برای انجام آزمایش و پژوهش‌های دامی در اين گروه مهياست. تعدادي از پژوهشگران و دانشجويان اين گروه در مورد رديابي، شناسايي شباهت یا تفاوتهاي انواع ژن‌ها، اثرات عوامل تغذیه‌ای و اثر فرآوری‌های جدید موادخوراکی بر عملکرد دام و طیور، اثر انواع تنش‌های محیطی و فیزیولوژیک بر عملکردهای تولید و تولید مثل دام و غیره تحقيق ميكنند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی