تکميل مراکز کمک آموزشي و پژوهشي

گروه علوم خاک دانشگاه صنعتي اصفهان در راستا ارائه خدمات آموزشي- تحقيقاتي و تبديل و رسيدن به اهداف هسته‌هاي علمي کشور اقدامات زير را انجام داده است:

1- همکاري و تلاش در ايجاد کلينيک گلخانه­اي در سال 1386 با هدف جمع آوري اطلاعات عملي موجود در منابع داخلي و خارجي، تهيه نشريات فني، نرم افزار و فيلم هاي آموزشي در زمينه گلخانه‌ها، ايجاد حلقه ارتباطي بين دانشگاه با ساير مراکز مرتبط و توليد کنندگان بخش خصوصي و ارائه مشاوره­هاي لازم به توليد کنندگان.

2- خريد لوازم و وسايل آزمايشگاهي نظير:

 

  • دستگاه Magnetic Susceptimeter جهت اندازه گيري غير مستقيم عناصر سنگين به ويژه آهن در نمونه­هاي خاک و مطالعات پدولوژي و فرسايش
  • دستگاه خرد کن نمونه­هاي سنگ
  • دستگاه آسياب نمونه­هاي سنگ
  • دستگاه Laminar air flow
  • دستگاه  Microwave
  • جعبه شن، جعبه شن-كائولين
  • نفوذسنج مكشي
  • محفظه فشار

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی