دوره کارشناسی ارشد علوم خاک

دوره­ی کارشناسی ارشد رشته خاک­شناسی شامل چهار نیم فصل تحصیلی می­باشد و گرایش­های مربوط به این دوره شامل گرایش‌های فیزیک و حفاظت خاک، شیمی و حاصلخيزي خاک، بیولوژی و بيوتكنولوژي خاک، و پيدايش و رده­بندي خاک می‌باشند. دانشجویان این دوره با فراگیری آموزش­های لازم مربوط به گرایش مربوطه و آشنایی با روش­های پژوهش علمی، توانایی­های لازم را برای آموزش، پژوهش و خدمات در زمینه خاک‌شناسی به دانشجویان مقاطع پایین­تر و نیز ارائه خدمات مشاوره­ای و فنی در حوزه­ی کشاورزی و آبخيزداري و امور آلودگي خاك و آب و به عنوان هیئت علمی در مراکز تحقیقاتی خصوصی و دولتی را خواهند داشت. 

سرفصل دروس كارشناسي ارشد علوم خاک

 برنامه زمان‌بندي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم خاک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی