دوره دکتری

دوره دکتری- گرایش سبزی کاری

 دوره دكتري علوم باغباني بالاترين مقطع تحصيلي در اين رشته است كه شامل پيشرفته‌ترين دستاوردهاي علوم و تكنولوژي در زمينه توليد فرآورده‌هاي باغباني است. خطوط عمده‌اي كه در اين مباحث و پژوهش‌هاي مربوط به آنها مورد توجه قرار خواهند گرفت يا در زمينه فيزيولوژي گياهي مانند بررسي شرايط محيطي و اثر تنش‌ها و هورمون‌ها و مواد شيميايي، مكانيسم‌هاي گلدهي و ميوه‌دهي در گياهان باغباني خواهد بود و يا مطالعه عامل مربوط به ساختار ژنتيكي گياه در رابطه با محيط و نيز بررسي‌هاي سلولي و كروموزم‌ها و كاربرد بيوتكنولوژي به منظور به‌نژادي و پيشبرد توليد و بهبود صفات كمي و كيفي فرآورده‌هاي باغباني را در بر خواهد گرفت.

برگزاري اين دوره اين هدف را دنبال مي‌كند كه ضمن تربيت دانش آموختگاني در اين رشته با استفاده از جديدترين نشريات موجود و بهره‌گيري از آخرين پژوهش‌ها، نيازهاي علمي تخصصي كشور در اين رشته تأمين شده و زمينه‌هاي لازم جهت رفع تنگناها، توسعه و بكارگيري منابع و افزايش توليد فرآورده‌هاي باغباني در كشور فراهم گردد. همچنين تمركز فعاليت علمي و پژوهشي براي بالا بردن توليد ميوه و سبزي و گل به منظور تأمين نيازهاي داخلي و صدور به خارج از كشور گسترش يابد.

 

سرفصل دروس دکتری رشته باغبانی- گرایش سبزی کاری

 برنامه زمان بندی دکتری رشته باغبانی- گرایش سبزی کاری

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی