دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد- گرایش اصلاح نباتات

اين دوره تحصيلات تكميلي در رشته اصلاح نباتات مشتمل بر آموزش و پژوهش علوم و فنون اصلاح ژنتيكي گياهان به كمك علوم وابسته از جمله ژنتيك (اصول، كمي، سيتوژنتيك و مولكولي)، بيومتري (آمار و طرح‌های آزمايشي)، توليد گياهان زراعی (زراعت و فيزيولوژي) و بيوتكنولوژي‌ (کشت سلول و بافت گياهي و مهندسي ژنتيك) می‌باشد. گونه‌هاي مختلف گياهان كه با توجه به اولویت‌های تحقيقاتي كشور و يا ناحيه‌اي خاص داراي توجيه پژوهشي باشند را می‌توان به عنوان گياه مورد نظر براي اجراي پايان نامه دانشجويان مد نظر قرار داد.

هدف برگزاري اين دوره تربيت نيروي انساني با معلومات و مهارت لازم براي آموزش و پژوهش در زمينه اصلاح نباتات می‌باشد.

با توجه به نقش اصلاح نباتات در افزايش توليد گياهان، ضرورت تربيت افراد برخوردار از دانش و مهارت لازم جهت عهده‌دار شدن مسئولیت‌های آموزشي، پژوهشي و اجرایي در زمينه اصلاح نباتات امري بديهي می‌باشد.

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش زراعت در مجموع 32 واحد می‌گذارنند که شامل 20 واحد دروس الزامی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان‌نامه می‌باشند.

 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

برنامه زمان بندي دوره كارشناسي ارشد اصلاح نباتات

 

دوره كارشناسي ارشد- گرايش زراعت

 

در دوره عالی علوم کشاورزی، عنوان زراعت به رشته‌ای اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از علوم و تکنولوژی در زمینه‌های مشروح زیر باشد:

    زراعت- طراحی و مدیریت تولید فرآورده‌های زراعتی
    فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی
    خاکشناسی و تغذیه گیاهی
    آمار و طرح‌های آزمایشی

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امور مربوط به تدریس، تحقیق، برنامه‌ریزی و مدیریت واحدهای آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی اقدام نمایند.

فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های مشروح زیر مهارت داشته و می‌توانند نقش خود را در موارد ذیل ایفا نمایند.

    تدریس دروس زراعت و علوم وابسته در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کشاورزی
    تحقیق در زمینه‌های مختلف تولید محصولات زراعتی
    برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه های مختلف تولید محصولات زراعتی

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش زراعت در مجموع 32 واحد می‌گذارنند که شامل 19 واحد دروس الزامی، 7 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان‌نامه می‌باشند.

 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد زراعت

برنامه زمان بندي دوره كارشناسي ارشد زراعت

ارتقاء امنیت وب با وف بومی