دوره کارشناسی

بطور کلی، دانشجویان فارغ‌التحصیل در دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات توانایی‌های زیر را کسب خواهند کرد:

  • بررسی شرایط اقلیمی مناسب برای کشت و پرورش انواع گیاهان زراعی، دارویی و صنعتی.
  • آشنایی با اصلاح انواع گیاهان زراعی، باغي، صنعتی و دارویی به منظور بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد، کیفیت غذایی و همچنین مقاومت به تنش‌های زیستی و غیر زیستی.
  • تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات متنوع مرتبط با تولید و کيفيت در گیاهان.
  • روش‌های آماری و بیومتری ارزیابی گیاهان در شرایط مزرعه و آزمایشگاه.
  • مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های کشاورزی بویژه کود و بذر.
  • تعیین شاخص‌های مرتبط با عملکرد کمی و کیفی گیاهان.

برنامه زمان بندی دوره کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی