آزمایشگاه بذر

مسؤل آزمایشگاه: مهندس مهران آقارخ

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 33913464-031

پست الکترونیک: agharokh@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 آون خشک کن.

کوره دمای بالا.

انکوباتور.

دستگاه سنجش وزن حجمي (هكتوليتر)

دستگاه اندازه‌گيري سطح برگ (Leaf area meter)

    

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی