آزمایشگاه اصلاح نباتات

مسؤل آزمایشگاه: مهندس مصطفي خزایی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 03133913466

پست الکترونیک: khazaeimostafa@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 

میکروسکوپ نوری متصل به کامپیوتر.

سیستم الکتروفورز ژل عمودی و افقی.

سیستم عکس­برداری از ژل.

آون.

ماکروفر

سانتریفیوژ یخچال­دار با دور بالا

هود لامینار مجهز به لامپ UV

فریزر دمای پایین (Deep Freezer)

شیکر

منبع ازت مایع

ترازوي دقيق آزمايشگاهي

ورتكس

حمام بخار (بن ماري)

pH

تانك 300 ليتري آب مقطر

اتوكلاو (بزرگ و كوچك)

PCR

       

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی