کشت بافت گیاهی و مهندسی ژنتیک

کشت بافت گیاهی از جمله تکنیک‌های کارآمد در تولید انبوه گیاهان، نگهداری ژرم پلاسم، مطالعات فیزیولوژیکی و انتقال ژن به شمار می‌رود. پژوهشگران گروه بیوتکنولوژی کشاورزی از ظرفیت‌های کشت بافت گیاهی برای تهیه گیاهان عاری از بیماری و تولید مواد دارویی گیاهی استفاده می‌کنند. تهیه پروتکل‌های تکثیر انبوه گیاهان زینتی و باغبانی نیز از جمله اهداف این پژوهشگران است.

بهینه‌سازی روش انتقال ژن با واسطه باكتري  Agrobacterium tumefaciens از طریق قرار دادن ژن‌های نشانگر در گیاهانی مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی، اطلسی، انگور و سیب در دست بررسی است. در صورت موفقیت، از این روش برای انتقال ژن‌های مفید به گیاهان و تولید محصولات تراریخته استفاده خواهد شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی