شناسایی و ردیابی ژن‌های مهم گیاهی

ردیابی و شناسایی ژن‌های دخیل در تحمل به شوری و خشکی، مقاومت به آفات و بیماری‌های گیاهی و ژن‌های درگیر در تولید آنتی- اکسیدان‌ها و یا افزاینده کیفیت محصولات کشاورزی از اولویت‌های تحقیقاتی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی محسوب می‌شود. در این تحقیقات، بیشتر به تعیین شناسه‌های ساختاری، بیان و نقش عملیاتی ژن‌های مورد نظر توجه می‌شود. نتایج این پژوهش‌ها در شناسایی و انتقال ژن‌های مفید به گیاهان هدف برای تولید گیاهان تراریخته اهمیت دارد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی