دوره تحصیلات تکمیلی

دوره کارشناسی ارشد

 با توجه به اینکه برنامه‌ریزی توسعه روستایی نیازمند تخصص‌های مختلف است، لذا سمت‌دهی به برنامه‌ریزی بخشی و استفاده بهینه از نتایج مطالعات انجام شده توسط متخصصین زمینه‌های مختلف، وجود افرادی را که توانایی تلفیق و هدایت برنامه‌ها و سنجش آن‌ها با اهداف توسعه روستایی را دارند، اجتناب ناپذیر می‌نماید. این افراد باید در چهارچوب اهداف توسعه ملی برنامه‌ریزی روستایی را در سطح میانی به عهده گیرند و مسیر برنامه‌ریزی و اجرا را از حیث زمان و مکان و کمیت و کیفیت کاملاً مشخص نمایند.

هدف از دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی تعلیم و تربیت متخصصانی جامع نگر برای مطالعه، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و اجرای فعالیت‌های توسعه روستایی و ایجاد توانایی‌های لازم در آن‌ها است.

دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی دارای چهار شاخه توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه کشاورزی و مدیریت توسعه است.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی با چهار انتخاب آن به شرح زیر است:

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد توسعه روستايي

دروس الزامي

21 واحد

دروس انتخابي

4 واحد

پايان‌نامه

6 واحد

سمينار

1 واحد

جمع

32 واحد

به همراه 4 واحد درس پيشنياز

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی می‌توانند در سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های توسعه روستایی، مسئولیت مطالعات و تحقیقات، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و مدیریت اجرای برنامه‌های توسعه روستایی را به عهده گیرند.

مقدم‌ترین موضع فعالیت این فارغ التحصیلان، جهاد سازندگی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان‌ها و استان‌ها است، در حالی که در سایر سطوح بخشی و منطقه‌ای نیز می‌توانند برای برنامه‌ریزی و اداره امور توسعه جوامع روستایی و عشایری، جمعیت‌های حاشیه‌نشین شهرهای و شهرک‌ها و گروه‌های مهاجر و نوسکنی به طور علمی و موثر انجام وظیفه کنند. 

ضرورت و اهمیت

بنا به دلایل زیر ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی آشکار می‌گردد:

الف: روند نامطلوب تحولات جامعه روستایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی.

ب: اهمیت جامع روستایی در استقلال و خودکفایی کشور با توجه به اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ج: پیچیدگی و تنوع مسایل توسعه روستایی.

د: خلأ آشکار کمبود نیروی انسانی متخصص در امور مطالعات، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و اجرای برنامه‌های توسعه روستایی.

ه: زمینه‌سازی برای برخورد علمی و دقیق با مسایل توسعه روستایی از طریق آموزش مباحث نظری و روش های کمی مورد نیاز.

 

سرفصل دروس کارشناسی ارشد توسعه روستایی

برنامه زمان بندی دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی