كارگاه توسعه روستایی

مسؤل: مهندس سودابه سرايي
شماره تماس: 33913355-031
 
لیست امکانات موجود
- ده دستگاه كامپيوتر
- بورد هوشمند
- ويدئو پروژكتور

ارتقاء امنیت وب با وف بومی