اعضای هیئت علمی و اساتید

علي یوسفی
مدیرگروه
استادیار
031-33913442
سید علیرضا گوهری
استادیار
031-33913437
سيد اميرحسين گلي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
031-33913357
رسول کوثر
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
031-33913379
حسن کریم مجنی
معاونت مالی
دانشیار
031-33913320-3463
جواد کرامت
دانشیار
031-33913380
مهدی کدیور
استاد
031-33913382
نفیسه پورجواد
استادیار
031-33913402
عباس پاکدل
مدیرگروه
دانشیار
031-33913500
ناصر همدمی
دانشیار
031-33913428
فرزاد هاشم زاده
استادیار
031-33913475
علي نيکبخت
دانشیار
031-33913412
فرشید نور بخش
استاد
031-33913479
علي نصیر پور
دانشیار
031-33913385
سید احمد میره ای
مدیرگروه
دانشیار
031-33913408
سید علی محمد میر محمدی میبدی
استاد
031-33913475
آقا فخر ميرلوحي
استاد
031-33913450
رحیم مهرابی
دانشیار
031-33913430
سید امیرحسین مهدوی
دانشیار
031-33913435
امین اله معصومی
دانشیار
031-33913492
محمد رضا مصدقی
استاد
031-33913360-3478
امیر مساح
استادیار
031-33913405
محمد مهدی مجیدی
استاد
031-33913458-3370
مهدی قيصري
دانشیار
031-33913367
غلام رضا قربانی
استاد
031-13913506
ابراهیم قاسمی
استادیار
031-33913507
میلاد فتحی
مدیرگروه
استادیار
031-33913368
مهدیه غلامی
استادیار
031-33913411
مسعود علی خانی
دانشیار
031-33913503
حمید رضا عشقی زاده
استادیار
031-33913407
جهانگیر عابدی کوپایی
رئیس دانشکده
استاد
031-33913433-2255-3300
لادن طلایی
استادیار
031-33913349
مجيد طالبی
دانشیار
031-33913345
محمد صدقی
استادیار
031-33913511
علی صادقی سفیدمزگی
استادیار
031-33913507
مرتضی صادقی
دانشیار
031-33913508
مهران شیروانی
دانشیار
031-33913480
هاجر شکرچی زاده
استادیار
031-33913369
بهرام شريف نبي
استاد
031-33913406
محمد شایان نژاد
مدیرگروه
دانشیار
031-33913456
آذر شاهپیری
دانشیار
031-33913354
بدرالدین ابراهيم سید طباطبایی
مدیرگروه
استاد
031-33913344
ابوذر سورنی
استادیار
031-33913411
صبیحه سلیمانیان زاد
استاد
031-33913392
نفیسه سلطانی‌زاده
استادیار
031-33913330
سید حسین سقائیان نژاد
مربی
031-3913439
قدرت اله سعیدی
استاد
031-33913457
محمدرضا سبزعلیان
دانشیار
031-33913452
مرتضی زاهدی
دانشیار
031-33913454
احمد رياسي
دانشیار
031-33913353
جمشید رزمجو
استاد
031-33913455
مهدی رحيم ملك
دانشیار
031-33913348
محمد خوروش
دانشیار
031-33913504
جهانگیر خواجه علی
دانشیار
031-33913403
حسین خادمی
معاونت پژوهشی
استاد
031-33913383
منوچهر حیدر پور
استاد
031-33913436
محمد علی حاج عباسی
استاد
031-33913477
مسعود بهار
مدیرگروه
استاد
031-33913400
بهرام بانی نسب
مدیرگروه
دانشیار
031-33913360
شمس اله ایوبی
مدیرگروه
استاد
031-3393470
محمد حسین اهتمام
مدیرگروه
استادیار
031-33913427
سعید انصاری مهیاری
دانشیار
031-33913505
مجید افیونی
استاد
031-33913343
نعمت اله اعتمادی
معاونت آموزشی
دانشیار
031-33913416
سعید اسلامیان
استاد
031-33913432
علي اسحق بیگی
دانشیار
031-33913473
احمد ارزانی
استاد
031-33913453
پرویز احسان‌زاده
دانشیار
031-33913459
محمد صادق ابراهیمی
استادیار
031-33913446
حسین شریعتمداری
استاد
031-33913476
مریم حقیقی
استادیار
031-33913435

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی