برگزاری کارگاه مرور ساختاریافته (Systematic Reviews) و متا-آنالیز (Meta-Analysis)

مرور ساختاریافته (Systematic Reviews) و متا-آنالیز  (Meta-Analysis)با ارایه راهکارهایی جامع و شفاف در جستجوی منابع علمی و یکی کردن نتایج حاصل از مطالعات مستقل˓ ابزارهای مفیدی در تولید پژوهش می باشند. در این کارگاه تلاش خواهد  شد که مباحث کاملی در هر دو حوزه به همراه بخش عملی و کار با نرم افزارهای مرتبط ارایه گردد. مطالب مرتبط با کارکاه حداقل تا ۲ روز قبل از برگزاری از طریق اینجا قابل دستیابی است.

برای ثبت نام و یا دریافت توضیحات بیشتر می توانید به انجمن علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مراجعه فرمایید و یا با آدرس ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:

ss.sharifi2015@gmail.com

مکان: 

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ: 

پنجشنبه, اردیبهشت 20, 1397 - 08:00

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی