سخنرانی پژوهشی دانشکده، شنبه 4 دی 95

عنوان سمينار: 
Story of barley domestication
سخنران: دکتر محمد پورخیراندیش
محقق مؤسسه‌ی اصلاح نباتات دانشگاه سیدنی، استرالیا
 

مکان: 

سالن اجتماعات دانشكده کشاورزي

تاریخ: 

Shanbe, Dei 4, 1395 - 09:00

ارتقاء امنیت وب با وف بومی